Shortcut thư mục vào My Computer hợp lý

Đã bao giờ bạn tự hỏi làm thế nào để thêm một hay nhiều shortcut thư mục hay ứng dụng vào trong thư mục My Computer của Windows chưa? Vậy mời bạn tham khảo bài viết hướng dẫn sau.

I. Shortcut là gì? Lợi ích khi sử dụng

  • Shortcut là một “đường tắt” được dùng để truy cập nhanh vào ứng dụng, thư mục cần tìm một cách nhanh chóng, không phải tìm kiếm lại mất thời gian. Shortcut sẽ hiển thị ngay trên màn hình máy tính khi được tạo.
  • Lợi ích khi sử dụng là giúp bạn giảm bớt đi thao tác trong quá trình sử dụng máy tính ngoài ra Shortcut thường được đặt ở màn hình chính để tiện lợi hơn cho người dùng.

Mở ứng dụng My Computer chạy dòng lệnh sau vào thanh địa chỉ.

%appdata%\microsoft\Windows\Network Shortcuts

Thêm Shortcut bất kỳ vào thư mục My Computer

Bạn sẽ được đưa đến thư mục “Network Shortcuts” của Windows. Bây giờ hãy nhấn phải chuột vào giữa thư mục và chọn  “New/Shortcut”.

Thêm Shortcut bất kỳ vào thư mục My Computer

Hộp thoại “Create Shortcut” sẽ xuất hiện, bây giờ bạn hãy nhập đường dẫn của folder hay ứng dụng nào đó mình cần và nhấn “Next” để tiếp tục.

Thêm Shortcut bất kỳ vào thư mục My Computer

Tiếp theo, hãy đặt tên cho shortcut mới mà mình vừa tạo và nhấn Finish để kết thúc.

Giờ bạn Mở thư mục My Computer của máy tính lên và tận hưởng thành quả nhé.

Chúng tôi chúc bạn sử dụng máy tính dễ dàng hơn!

Trả lời